Historia ośrodka

Ośrodek Hipnozy i Psychoterapii – Gutkowski powstał w 2000 roku z dwoma gabinetami: w Warszawie i Ciechanowie. Wówczas współpracując z najlepszymi instytutami kształcącymi terapeutów w hipnozie klinicznej, zorganizowałem zespół psychoterapeutów nastawionych entuzjastycznie do hipnoterapii. Od początku powstania ośrodka wspierałem swoją wiedzą i doświadczeniem wielu młodych psychoterapeutów, którzy pracowali w ośrodku a obecnie są znanymi hipnoterapeutami w Polsce.

Nasz zespół spotyka się na comiesięcznych superwizjach od wielu lat. W ten sposób wspólnie wymieniamy się najnowszymi osiągnięciami w psychoterapii i własnymi doświadczeniami. W 2013 roku uruchomiliśmy jeszcze własne gabinety w Bielsku-Białej i Katowicach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów od 2014 roku wprowadziliśmy terapię on-line (przez internet). W naszym Ośrodku stosując hipnozę kliniczną kompetentnie i w stosunkowo krótkim czasie pomagamy pacjentom potrzebującym takiej właśnie terapii.

Z ośrodkiem współpracują doświadczeni specjaliści, którzy oprócz hipnozy wykorzystują też inne metody kontaktu z pacjentem. Dbamy także o najwyższe standardy pracy psychoterapeutycznej, jak również konsekwentnie upowszechniamy wiedzę o hipnoterapii.

Sławomir Gutkowski