Polityka prywatności

1. Aby skorzystać z pełnego zakresu usług wymagane może być podanie podstawowych danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy oraz efektywnej realizacji oferty.

2. W serwisie zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, dane zbierane automatycznie przez przeglądarkę (typ przeglądarki, adres IP itp.).

3. Dane osobowe Użytkownika podane przy rejestracji są przekazywane Osobie Konsultującej.

4. Dane osobowe Użytkownika nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Serwis wyłącznie w celu należytego świadczenia usług.

6. Serwis wykorzystuje technikę plików „cookies”.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki na tej stronie.

 

  • Administratorem Danych Osobowych pacjentów jest właściwa placówka medyczna.
  • 3W, jako podmiot przetwarzający dane osobowe właściwej placówki oświadcza, że posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatyczym i przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami)
  • Dane osobowe pacjentów znajdujące się w systemie Rejestracja24 gromadzone są wyłącznie w celu ustalania terminów ich przyjęć do lekarza oraz komunikowania się właściwej placówki medycznej drogą emailową lub SMS-ową
  • Pacjentom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Polityka cookies

Ze względu na konieczność logowania się użytkowników w celu zarezerwowania terminu do określonego lekarza wymagane jest akceptowanie cookies. Cookies używane są również w celu zbierania danych o ruchu na stronie przez Google Analytics. Niezalogowany użytkownik pozostaje całkowicie anomimowy, a jego przeglądarka może nie akceptować cookies. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, tj. z rezerwowania terminu do lekarza, należy włączyć akceptowanie cookies.